VÕ, T. T. N.; NGUYỄN, V. T. G.; CAO, Đức T.; TRƯƠNG, . N. T.; DƯƠNG, P. L. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THỰC HÀNH CHĂM SÓC TIỀN SẢN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CAN THIỆP Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 51, p. 251-258, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i51.338. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/338. Acesso em: 28 tháng 11. 2023.