TRẦN , N. A. T.; HUỲNH, V. B.; NGUYỄN, T. T. T.; LẠC, T. K. N.; PHẠM, T. T. . TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA STAPHYLOCOCCUS AUREUS VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÊN BỆNH NHÂN CHỐC TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 51, p. 126-133, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i51.321. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/321. Acesso em: 30 tháng 11. 2023.