NGUYỄN, V. C.; NGUYỄN, T. N. V. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT NHÓM ACID PHENOLIC VÀ FLAVONOID TRONG LÁ CÂY MẮM ĐEN (AVICENNIA OFFICINALIS) . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 51, p. 118-126, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i51.320. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/320. Acesso em: 28 tháng 2. 2024.