NGUYỄN , Văn Lâm; LÝ , Quang Huy; VÕ , Thị Hậu; PHẠM , Thanh Thảo; NGUYỄN , Kỳ Nam; HÀ , Thị Thảo Mai. Đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị sẹo quá phát bằng tiêm Triamcinolone tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 47, p. 135–141, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i47.32. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/32. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.