NGUYỄN , V. L. .; LÝ , Q. H.; VÕ , T. H.; PHẠM , T. T.; NGUYỄN , K. N.; HÀ , T. T. M. Đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị sẹo quá phát bằng tiêm Triamcinolone tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 47, p. 135-141, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i47.32. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/32. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.