VŨ, Đình T.; LÊ, T. H. M.; NGUYỄN, A. T.; TRẦN , Đỗ T. T.; NGUYỄN, T. H.; NGUYỄN, T. N.; LÊ, T. P. SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO VÀ ĐIỆN DI MAO QUẢN TRONG ĐỊNH LƯỢNG HbA1c TRÊN MẪU MÁU BỆNH HEMOGLOBIN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 51, p. 82-89, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i51.314. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/314. Acesso em: 30 tháng 11. 2023.