LÂM, N. P.; PHẠM , V. N. . DIỆN CẮT VÒNG QUANH VÀ KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG UNG THƯ ĐẠI TRÀNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 51, p. 68-75, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i51.310. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/310. Acesso em: 28 tháng 11. 2023.