KIM, T. H. .; PHẠM , T. T. . Tỷ lệ xơ hóa gan và một số yếu tố liên quan ở sĩ quan cao cấp đến khám tại Bệnh viện Quân y 121 năm 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 47, p. 128-134, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i47.31. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/31. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.