NGUYỄN, T. T.; NGUYỄN, T. T. ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÁCH CHÓP XOAY KHỚP VAI BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠI CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 52, p. 204-210, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i52.299. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/299. Acesso em: 30 tháng 11. 2023.