NGUYỄN, T. Đông; ĐOÀN, T. T. N.; TRƯƠNG, H. K. KHẢO SÁT TỶ LỆ, MỨC ĐỘ TĂNG HUYẾT ÁP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2012-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 52, p. 179-185, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i52.295. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/295. Acesso em: 28 tháng 11. 2023.