DƯƠNG, Văn Phiếu; NGUYỄN , Như Nghĩa. Nghiên cứu tỷ lệ và các yếu tố liên quan đến phì đại thất trái ở bệnh nhân thẩm phân phúc mạc. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 47, p. 115–121, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i47.29. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/29. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.