LÊ, T. H.; NGUYỄN, V. H.; TRẦN, H. N.; HÀ, T. K. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GẦN CỦA PHẪU THUẬT LONGO TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH TRĨ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 52, p. 119-125, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2022i52.286. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/286. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.