TRẦN, T. B. A.; LÊ, K. K.; NGUYỄN, T. T.; MAI, H. N. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH NHÓM BETA – LACTAM TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH GIÃN PHẾ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI VĨNH LONG NĂM 2019 – 2020 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 52, p. 99-106, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i52.283. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/283. Acesso em: 24 tháng 2. 2024.