UNG, P. A. N.; NGÔ, A. T.; TRỊNH, H. D.; LÝ, K. T.; TRẦN, T. P. Đan. TÌNH HÌNH VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN ĐẾN KÉM KHOÁNG HOÁ MEN RĂNG TRÊN HỌC SINH 7-9 TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2021-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 52, p. 59-65, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i52.277. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/277. Acesso em: 28 tháng 2. 2024.