BÙI, X. T.; NGUYỄN, . H. T. T.; BÙI, . H. K.; LƯU, . N. T.; TRẦN, T. N. N. ĐÁNH GIÁ TÁC NHÂN VI SINH VÀ TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CÓ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 65-72, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.273. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/273. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.