TRƯƠNG , T. X. M. .; LÊ , T. T. T. .; NGUYỄN , T. T. H.; VI , T. M.; TRẦN , M. T.; BÙI , T. N. K. .; NGUYỄN, T. Tình hình tuân thủ điều trị ở bệnh nhân ngoại trú hen phế quản tại Bệnh viện Bà Rịa năm 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 47, p. 106-114, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i47.27. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/27. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.