NGUYỄN, H. Ái U.; NGUYỄN, M. P.; BÙI, Q. N.; NGUYỄN, T. T. N.; TRẦN , C. L.; VÕ, P. M. T. . MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM Ở TRẺ HEN PHẾ QUẢN TỪ 6 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI CÓ NỒNG ĐỘ VITAMIN D KHÔNG ĐẦY ĐỦ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 51, p. 41-49, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i51.269. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/269. Acesso em: 28 tháng 11. 2023.