VÕ, T. D.; ĐỖ, H. L.; NGUYỄN, T. D. H. TÌNH HÌNH SINH ENZYME β LACTAMASE PHỔ RỘNG CỦA ESCHERICHIA COLI VÀ GIÁ TRỊ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 51, p. 7-13, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i51.259. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/259. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.