VÕ, Thái Dương; ĐỖ, Hoàng Long; NGUYỄN, Thị Diệu Hiền. TÌNH HÌNH SINH ENZYME β LACTAMASE PHỔ RỘNG CỦA ESCHERICHIA COLI VÀ GIÁ TRỊ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 51, p. 7–13, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i51.259. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/259. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.