NGUYỄN , T. T. Đài; CAO, N. N. Ân; LÊ, T. T. Y. NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA TRÊN MỘT SỐ MÔ HÌNH IN VITRO CỦA DƯỢC LIỆU BÌM BỊP CLINACANTHUS NUTANS (BURM. F.) LINDAU, ACANTHACEAE . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 101-108, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.252. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/252. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.