NGUYỄN , Thị Trang Đài; CAO, Nguyễn Ngọc Ân; LÊ, Thị Thanh Yến. NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA TRÊN MỘT SỐ MÔ HÌNH IN VITRO CỦA DƯỢC LIỆU BÌM BỊP CLINACANTHUS NUTANS (BURM. F.) LINDAU, ACANTHACEAE. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 101–108, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.252. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/252. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.