HUỲNH , Q. S. .; NGUYỄN , T. H. T. .; PHAN , T. H. L.; LƯU , Đặng D. T. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của suy giảm thần kinh sớm trên bệnh nhân nhồi máu não cấp có tắc động mạch lớn và khiếm khuyết thần kinh nhẹ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 47, p. 93-100, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i47.25. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/25. Acesso em: 5 tháng 12. 2023.