NGUYỄN, Tuyết Nhung; LÊ , Nguyên Lâm; MAI , Như Quỳnh; TRƯƠNG , Thị Bích Ngân; LÂM , Tiến Thịnh. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG CỐI SỮA THỨ HAI KÉM KHOÁNG HÓA. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 256–276, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.2416. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2416. Acesso em: 22 tháng 4. 2024.