ĐẶNG, N. H.; NGUYỄN, T. H. T.; ĐỖ, T. T. T. SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN COPD ĐẾN KHÁM VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ TẠI PHÒNG KHÁM HÔ HẤP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ Ở 2 GIAI ĐOẠN 7/2019-7/2020 VÀ 7/2020-7/2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 49-56, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.240. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/240. Acesso em: 28 tháng 2. 2024.