VÕ, Thanh Vy; TRẦN , Thị Anh; NGUYỄN, Đỗ Hồng Ngân; CAO, Thị Bích Trâm; NGUYỄN, Ngọc Quỳnh. ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH TẠI CHỖ VÀ KHẢ NĂNG LÀM LÀNH TỔN THƯƠNG BỎNG CỦA CAO XOA LÁ THUỐC BỎNG KALANCHOE PINNATA (LAM) PERS TRÊN MÔ HÌNH GÂY BỎNG THỰC NGHIỆM Ở CHUỘT NHẮT TRẮNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 49, p. 198–206, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i49.237. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/237. Acesso em: 20 tháng 7. 2024.