NGUYỄN, L. T. V.; TRẦN , H. T.; ĐÀM, V. C. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ SA BÀNG QUANG Ở PHỤ NỮ BẰNG PHẪU THUẬT ĐẶT GIÁ ĐỠ NÂNG BÀNG QUANG QUA LỖ BỊT TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 49, p. 170-177, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i49.233. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/233. Acesso em: 9 tháng 12. 2023.