NGUYỄN, T. N.; NGUYỄN, L. T. T.; TRẦN , T. K. C. . MỨC ĐỘ ĐAU Ở NGƯỜI BỆNH UNG THƯ ĐANG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 49, p. 154-163, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2022i49.231. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/231. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.