ĐỖ, H. P.; NGUYỄN, V. T. ĐIỀU TRỊ GÃY CHỎM XƯƠNG QUAY Ở NGƯỜI LỚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 68, p. 131-138, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i68.2258. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2258. Acesso em: 29 tháng 2. 2024.