BÙI, H. L.; TỐNG, X. V.; LÊ, V. T.; LÊ, C. D. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BẢO TỒN CHI BẰNG CẮT RỘNG BƯỚU XƯƠNG VÀ GHÉP XƯƠNG MÁC CÓ CUỐNG MẠCH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 68, p. 116-123, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i68.2256. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2256. Acesso em: 29 tháng 2. 2024.