VÕ, D. K.; PHẠM, Đức M. M.; LÊ, V. C. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT DEGA TRONG ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP HÁNG TIẾN TRIỂN TRẺ EM . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 68, p. 110-115, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i68.2255. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2255. Acesso em: 29 tháng 2. 2024.