LÊ, G. Ánh T.; ĐINH, N. M.; NGUYỄN, T. T.; NGUYỄN, M. L.; PHẠM, T. T.; NGUYỄN, N. T. T. ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ VÍT CALCAR TRONG PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU TRÊN XƯƠNG CÁNH TAY BẰNG NẸP VÍT KHOÁ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 68, p. 89-96, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i68.2252. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2252. Acesso em: 29 tháng 2. 2024.