HUỲNH, T. H.; VÕ, Q. Đình N. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN XƯƠNG ĐÙI TRẺ EM BẰNG ĐINH NỘI TỦY METAIZEAU DƯỚI MÀN TĂNG SÁNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 68, p. 80-88, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i68.2251. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2251. Acesso em: 25 tháng 2. 2024.