VÕ, Q. Đình N.; ĐỖ, T. K.; ĐẬU, T. C. NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LẤY TRỌN THÂN ĐỐT SỐNG ĐIỀU TRỊ GÙ VẸO NẶNG DIỄN TIẾN SAU PHẪU THUẬT TẬT NỬA ĐỐT SỐNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 68, p. 73-79, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i68.2250. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2250. Acesso em: 29 tháng 2. 2024.