PHẠM, T. N.; NGUYỄN, H. T. SỬ DỤNG ĐINH XI MĂNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG SAU KẾT HỢP XƯƠNG GÃY THÂN XƯƠNG DÀI CHI DƯỚI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ XEM XÉT Y VĂN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 68, p. 73-79, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i68.2249. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2249. Acesso em: 29 tháng 2. 2024.