PHẠM, V. N.; TRẦN, C. X.; TRẦN, Đình L.; ĐỖ, Q. T.; NGUYỄN, A. T. KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT XÂM LẤN TỐI THIỂU GÃY TRẬT ĐẦU TRÊN KÈM GÃY THÂN XƯƠNG CÁNH TAY: MỘT CA LÂM SÀNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 68, p. 57-62, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i68.2248. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2248. Acesso em: 25 tháng 2. 2024.