PHẠM, Văn Nhật; TRẦN, Chánh Xuân; TRẦN, Đình Lâm; ĐỖ, Quang Tiến; NGUYỄN, Anh Tuấn. KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT XÂM LẤN TỐI THIỂU GÃY TRẬT ĐẦU TRÊN KÈM GÃY THÂN XƯƠNG CÁNH TAY: MỘT CA LÂM SÀNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 68, p. 57–62, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i68.2248. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2248. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.