TRỊNH, M. G.; VÕ, Q. Đình N. LIÊN QUAN GIỮA TRƯỢT ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG VÀ VẸO CỘT SỐNG Ở TRẺ EM: CẬP NHẬT Y VĂN VÀ CA LÂM SÀNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 68, p. 52-56, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i68.2247. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2247. Acesso em: 29 tháng 2. 2024.