LÊ, N. T.; NGUYỄN, T. B. C.; HUỲNH, T. L. T.; BÙI, T. L. H.; PHẠM, T. T.; NGUYỄN, M. L.; NGUYỄN, T. T.; LÊ, G. Ánh T.; HOÀNG, M. C.; NGUYỄN, V. T.; ĐỖ, P. H. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP QUANH NGUYỆT BẰNG PHƯƠNG PHÁP MỔ NẮN KHÂU DÂY CHẰNG THUYỀN NGUYỆT . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 68, p. 38-43, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i68.2245. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2245. Acesso em: 25 tháng 2. 2024.