LÊ, Đình Hải; NGUYỄN, Thế Hoàng; LƯU, Hồng Hải. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU GÃY XƯƠNG - SAI KHỚP CÙNG CHẬU TRÊN PHIM CT- SCAN CÓ DỰNG HÌNH 3D KHUNG CHẬU. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 68, p. 30–37, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i68.2244. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2244. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.