LÊ, Đình H.; NGUYỄN, T. H.; LƯU, H. H. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU GÃY XƯƠNG - SAI KHỚP CÙNG CHẬU TRÊN PHIM CT- SCAN CÓ DỰNG HÌNH 3D KHUNG CHẬU . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 68, p. 30-37, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i68.2244. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2244. Acesso em: 29 tháng 2. 2024.