VÕ, Q. Đình N.; NGUYỄN, H. T. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP CHÈ ĐÙI Ở TRẺ EM . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 68, p. 22-29, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i68.2243. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2243. Acesso em: 25 tháng 2. 2024.