NGUYỄN, N. T.; MAI, T. T.; CAO, T. KỸ THUẬT CHỌN ĐIỂM XOAY CHO VẠT DA TRÊN MẮT CÁ NGOÀI NGUỒN NUÔI NGƯỢC DÒNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 68, p. 15-21, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i68.2242. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2242. Acesso em: 29 tháng 2. 2024.