PHAN, V. N.; HỒ, S. N.; NGUYỄN, M. D.; LÊ, C. D. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI KHÔNG VỮNG Ở NGƯỜI LỚN TUỔI BẰNG ĐINH CHỐNG XOAY ĐẦU TRÊN XƯƠNG ĐÙI (PFNA) VỚI KỸ THUẬT ÍT XÂM LẤN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 68, p. 7-14, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i68.2241. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2241. Acesso em: 29 tháng 2. 2024.