LÊ, Gia Ánh Thỳ; NGUYỄN, Thế Tuân; NGUYỄN, Tấn Toàn; NGUYỄN, Minh Lộc; PHẠM, Thanh Tân; ĐINH, Ngọc Minh. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHÂU RÁCH TOÀN PHẦN CHÓP XOAY QUA NỘI SOI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÂU CHỈ HAI HÀNG BẮC CẦU TẠI BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 68, p. 1–6, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i68.2240. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2240. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.