VÕ, T. T.; BÙI, T. A.; LÊ, T. T.; TRẦN, T. T. L.; VÕ, T. M. T.; NGUYỄN, H. T.; NGUYỄN, T. B. H. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HÓA SINH TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 43-50, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.2225. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2225. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.