NGÔ, A. D.; NGUYỄN, T. N. N.; THẠCH, T. L. Đa . CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TUÝP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 49, p. 76-83, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i49.216. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/216. Acesso em: 9 tháng 12. 2023.