LÂM, L. Q.; NGUYỄN , V. K.; THÁI , H. N. T.; TRƯƠNG , X. T.; NGÔ , H. V.; NGUYỄN , H. Ẩn . NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH GAN VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ BẰNG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TẠI KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 142-148, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.2126. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2126. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.