LÊ, Trung Tín; TRẦN, Thị Trúc Linh; NGUYỄN, Minh Hiệp; NGUYỄN, Duy Linh; NGUYỄN, Hồng Phong; BÙI, Thụy An; VÕ, Thành Trí; NGUYỄN, Thị Bảo Hà. GIÁ TRỊ XÉT NGHIỆM CA125, HE4 VÀ ROMA TEST TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BUỒNG TRỨNG TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 7–14, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.2110. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2110. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.