HUỲNH , T. M. D.; LÊ , T. M. N. . Nghiên cứu cải thiện độ hòa tan của celecoxib. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 47, p. 65-72, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i47.21. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/21. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.