NGUYỄN, Thị Yến Nhi; LÂM, Nhựt Anh; HỨA, Thị Thảo My; PHAN, Tố Hoàng Thơ; LÊ, Ngọc Bích Trâm; LƯƠNG, Gia Hân. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 184–192, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.2099. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2099. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.