NGUYỄN , Bảo Phát; THÁI , Ngọc Trâm; LÊ, Thị An; LÊ, Thanh Hà; NGUYỄN , Thị Bích Liên; VŨ , Tấn Thọ; NGUYỄN , Phục Hưng. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 156–163, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.2092. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2092. Acesso em: 22 tháng 4. 2024.