NGUYỄN, T. M. L.; PHẠM, N. M.; NGUYỄN, T. K. H.; NGUYỄN, T. K. H.; BÙI, Q. N.; TRẦN, Q. K. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Ở TRẺ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP ĐƯỢC CHIẾU ĐÈN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 249-255, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.2080. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2080. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.