PHAN, Văn Lympic; DƯƠNG, Thiện Phước. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN COVID-19 NẶNG VÀ NGUY KỊCH CÓ LỌC MÁU HẤP PHỤ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 49, p. 46–53, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i49.208. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/208. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.