PHAN, V. L.; DƯƠNG, T. P. . NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN COVID-19 NẶNG VÀ NGUY KỊCH CÓ LỌC MÁU HẤP PHỤ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 49, p. 46-53, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i49.208. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/208. Acesso em: 28 tháng 11. 2023.