TRẦN, Q. D.; HUỲNH, C. T.; NGUYỄN, M. H.; HUỲNH, L. T. V. KẾT QUẢ GIẢM ĐAU CỦA KETAMINE LIỀU THẤP PHỐI HỢP MIDAZOLAM TRONG MỔ CẮT TỬ CUNG VÀ BÓC U XƠ TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 243-249, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.2079. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2079. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.