HOÀNG, A. T.; HÀ, T. A.; PHẠM, H. G.; NGUYỄN, L. A. T.; CHÂU, N. V. KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG MẤT NGỦ CỦA SINH VIÊN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ TRONG THỜI ĐIỂM DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM 2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 201-206, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.2078. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2078. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.