HOÀNG, Anh Thư; HÀ, Tú Anh; PHẠM, Hương Giang; NGUYỄN, Lê Anh Thư; CHÂU, Nhị Vân. KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG MẤT NGỦ CỦA SINH VIÊN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ TRONG THỜI ĐIỂM DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 201–206, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.2078. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2078. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.